"design is revised" — Słownik kolokacji angielskich

design is revised kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest zrewidowany
  1. revise czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The design was revised in 1963, with the new version designated Lark 1B.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo