"receive in design" — Słownik kolokacji angielskich

receive in design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymaj w projekcie
  1. receive czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He received bachelor's degrees in architectural design and civil engineering from the University of Pennsylvania.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo