"design improves" — Słownik kolokacji angielskich

design improves kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt poprawia się
  1. design rzeczownik + improve czasownik
    Luźna kolokacja

    Many believe this design improves a guitar's sustain and timbre.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo