"specialize in design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): specjalizuj się w projekcie
  1. specialize czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The landscape architects' society can provide a list of people specializing in residential design at (202) 898-2444 or www.asla.org.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo