"unique design" — Słownik kolokacji angielskich

unique design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjątkowy projekt
  1. unique przymiotnik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Each one of the 300 houses in the village has a unique architectural design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo