"change the design" — Słownik kolokacji angielskich

change the design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przerób projekt
  1. change czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the company did not change the design until 1988.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo