BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"design" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

design rzeczownik

rzeczownik + design
Kolokacji: 292
costume design • product design • fashion design • aircraft design • lighting design • engine design • garden design • landscape design • ...
design + rzeczownik
Kolokacji: 231
design team • design element • design firm • design feature • design process • design award • design studio • design flaw • ...
design + czasownik
Kolokacji: 131
design features • design incorporates • design allows • design includes • design uses • design makes • design calls • design comes • ...
czasownik + design
Kolokacji: 129
study design • submit designs • create designs • include design • produce designs • build to a design • know for one's designs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 41
2. submit designs = przedłóż projekty submit designs
9. design called = projekt zadzwonił design called
11. design known = projekt znany design known
12. help design = pomoc projekt help design
13. design is copied = projekt jest naśladowany design is copied
14. offer design = oferta projekt offer design
15. design is chosen = projekt jest wybrany design is chosen
16. design is inspired = projekt jest zainspirowany design is inspired
17. design is modified = projekt jest zmodyfikowany design is modified
20. specialize in design = specjalizuj się w projekcie specialize in design
23. design is completed = projekt uzupełniają design is completed
25. design is approved = projekt zostanie zatwierdzony design is approved
26. give a design = daj projekt give a design
28. design is considered = projekt jest uznawany design is considered
29. teach design = naucz projektu teach design
  • The design of the car has been changed 3 times in 2000, 2002 and 2006.
  • In the following years the design was changed several times.
  • But the company did not change the design until 1988.
  • The design was quickly changed to a window style box.
  • By 1963 the army again changed the basic design for a division.
  • Is it safe for me to ask why you've changed the basic design?
  • The design was changed to put the highway below ground level, open to the air above.
  • But the company did not change the trucks' design until the 1988 model year.
  • "They are going to have to change the fundamental design of the system," he said.
  • This design was changed in 2007 to red and grey.
32. focus on design = nacisk na projekt focus on design
33. design is seen = projekt jest zobaczony design is seen
34. come up with a design = wystaraj się o projekt come up with a design
35. design is built = projekt jest budzony design is built
36. design is prepared = projekt jest sporządzony design is prepared
39. design is selected = projekt jest wybrany design is selected
40. set design = zbiór projekt set design
41. aid Design = Projekt pomocowy aid Design
przymiotnik + design
Kolokacji: 450
original design • graphic design • interior design • basic design • architectural design • industrial design • intelligent design • ...
przyimek + design
Kolokacji: 29
by design • of design • including design • in design • about design • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.