"include Design" — Słownik kolokacji angielskich

include Design kolokacja
Popularniejsza odmiana: include design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj Projekt
  1. include czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The new group's services will include executive education, planning, design and custom development.

    Podobne kolokacje: