"build to designs" — Słownik kolokacji angielskich

build to designs kolokacja
Popularniejsza odmiana: build to a design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj do projektów
  1. build czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Built to his design under the rock face up at the top here in.

    Podobne kolokacje: