"build to a design" — Słownik kolokacji angielskich

build to a design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj do projektu
  1. build czasownik + design rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Built to his design under the rock face up at the top here in.

    Podobne kolokacje: