"produce design" — Słownik kolokacji angielskich

produce design kolokacja
Popularniejsza odmiana: produce designs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opracuj projekt
  1. produce czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design produced is similar on both sides of the web.

    Podobne kolokacje: