"feature a design" — Słownik kolokacji angielskich

feature a design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zamieść projekt
  1. feature czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It will feature a modern design with lots of new things to look forward to.

    Podobne kolokacje:

podobne do "feature a design" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "feature a design" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik