"design is created" — Słownik kolokacji angielskich

design is created kolokacja
Popularniejsza odmiana: create designs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest utworzony
  1. create czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    So why are we offered all these different ways of creating a design?

    Podobne kolokacje: