"win for design" — Słownik kolokacji angielskich

win for design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygraj dla projektu
  1. win czasownik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    The game won several awards for its audio, design, and overall quality.

    Podobne kolokacje: