"design is completed" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt uzupełniają
  1. complete czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The design of the nuclear reactor will be completed by 2014.

    Podobne kolokacje: