"design made" — Słownik kolokacji angielskich

design made kolokacja
Popularniejsza odmiana: design is made
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zrobił
  1. make czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This lasts for three years from the design being made public.

    Podobne kolokacje: