ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"build to the designs" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: build to a design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj do projektów
  1. build czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Built to his design under the rock face up at the top here in.

    Podobne kolokacje: