"include designs" — Słownik kolokacji angielskich

include designs kolokacja
Popularniejsza odmiana: include design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj projekty
  1. include czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The new group's services will include executive education, planning, design and custom development.

    Podobne kolokacje: