"offer designs" — Słownik kolokacji angielskich

offer designs kolokacja
Popularniejsza odmiana: offer design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty oferty
  1. offer czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The show, which opened Tuesday, offers designs from the late 16th century to the present.

    Podobne kolokacje: