"design is made" — Słownik kolokacji angielskich

design is made kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest zrobiony
  1. make czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This lasts for three years from the design being made public.

    Podobne kolokacje: