"use one's design" — Słownik kolokacji angielskich

use one's design kolokacja
Popularniejsza odmiana: use a design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): używać czyjś projekt
  1. use czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Using design is not just about making the things you produce look good.

    Podobne kolokacje: