"design called" — Słownik kolokacji angielskich

design called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zadzwonił
  1. call czasownik + design rzeczownik
    Silna kolokacja

    However, it lasted far longer than its design called for.

    Podobne kolokacje: