"design approved" — Słownik kolokacji angielskich

design approved kolokacja
Popularniejsza odmiana: design is approved
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zatwierdził
  1. approve czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The final design was approved by the city in 1931.

    Podobne kolokacje: