ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"design is used" — Słownik kolokacji angielskich

design is used kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest używany
  1. use czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    This design was used from 1994 to 1996 and again in 1998.

    Podobne kolokacje: