"incorporate design" — Słownik kolokacji angielskich

incorporate design kolokacja
Popularniejsza odmiana: incorporate designs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): włącz projekt
  1. incorporate czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Q. How can you incorporate sustainable design into your practice?