TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"design is approved" — Słownik kolokacji angielskich

design is approved kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt zostanie zatwierdzony
  1. approve czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The final design was approved by the city in 1931.

    Podobne kolokacje: