ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"build to one's design" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: build to a design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): budować aby czyjś projekt
  1. build czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Built to his design under the rock face up at the top here in.

    Podobne kolokacje: