"design is inspired" — Słownik kolokacji angielskich

design is inspired kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest zainspirowany
  1. inspire czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The current hotel is a new building with a design inspired by the original, which opened on August 23, 1997.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo