"design is built" — Słownik kolokacji angielskich

design is built kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest budzony
  1. build czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    It also became clear that the 319/321 design would be built for some time yet.

    Podobne kolokacje: