ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"teach design" — Słownik kolokacji angielskich

teach design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naucz projektu
  1. teach czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He was also a professor of architecture who has taught design to over one thousand students.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo