"win for one's design" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: win for design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wygrywać dla czyjś projekt
  1. win czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The game won several awards for its audio, design, and overall quality.

    Podobne kolokacje: