"design introduced" — Słownik kolokacji angielskich

design introduced kolokacja
Popularniejsza odmiana: design is introduced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt wprowadził
  1. introduce czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The current design was introduced at the end of 2009.

    Podobne kolokacje: