"use designs" — Słownik kolokacji angielskich

use designs kolokacja
Popularniejsza odmiana: use a design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekty wykorzystania
  1. use czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Using design is not just about making the things you produce look good.

    Podobne kolokacje: