"know for one's design" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: know for one's designs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wiedzieć dla czyjś projekt
  1. know czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Their work is known for its bold design and color.

    Podobne kolokacje: