"influence design" — Słownik kolokacji angielskich

influence design kolokacja
Popularniejsza odmiana: design is influenced
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wpływ projekt
  1. influence czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It is described as an ideas model that will influence future design and technology.