"build to the design" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: build to a design
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zbuduj do projektu
  1. build czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Built to his design under the rock face up at the top here in.

    Podobne kolokacje: