"offer design" — Słownik kolokacji angielskich

offer design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oferta projekt
  1. offer czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The show, which opened Tuesday, offers designs from the late 16th century to the present.

    Podobne kolokacje: