"design is changed" — Słownik kolokacji angielskich

design is changed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt jest przerobiony
  1. change czasownik + design rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The design of the car has been changed 3 times in 2000, 2002 and 2006.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo