"make design" — Słownik kolokacji angielskich

make design kolokacja
Popularniejsza odmiana: make designs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): marki projekt
  1. make czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two of them had spent the morning making designs in the dirt.

    Podobne kolokacje: