"call design" — Słownik kolokacji angielskich

call design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rozmowa telefoniczna projekt
  1. call czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    FO works best for what could be called "content-driven" design.

    Podobne kolokacje: