"receive for one's design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): otrzymywać dla czyjś projekt
  1. receive czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Opening in October 1996, the building received an award for its design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo