"design adds" — Słownik kolokacji angielskich

design adds kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt dodaje
  1. design rzeczownik + add czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As playful as it is modern, the design adds to the friendly atmosphere.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo