"typical design" — Słownik kolokacji angielskich

typical design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): typowy projekt
  1. typical przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The gates are also of a basic yet typical design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo