"typical example" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "typical example" po angielsku — Słownik polsko-angielski

typical example

rzeczownik
  1. typowy przykład

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"typical example" — Słownik kolokacji angielskich

typical example kolokacja
  1. typical przymiotnik + example rzeczownik = typowy przykład
    Bardzo silna kolokacja

    This is a typical example of the Bank saying one thing and doing another.

    Podobne kolokacje: