"replace with a design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zastąp projektem
  1. replace czasownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    This statue was stolen and later replaced by one with a different design.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo