"design adorns" — Słownik kolokacji angielskich

design adorns kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt ozdabia
  1. design rzeczownik + adorn czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Loud and bold designs adorn fine fabrics in all sorts of daring combinations.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo