"mural design" — Słownik kolokacji angielskich

mural design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): malowidło ścienne projekt
  1. mural rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Seven- 1995, New Line, graffiti and mural designs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo