"design focuses" — Słownik kolokacji angielskich

design focuses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): naciski projektowe
  1. design rzeczownik + focus czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Human-centered design focuses on ensuring that the audience will comprehend the information being presented.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo