"neoclassical design" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): neoklasyczny projekt
  1. neoclassical przymiotnik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It is a two story buildings in French Neoclassical design.

    Podobne kolokacje: