"design grows" — Słownik kolokacji angielskich

design grows kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt rośnie
  1. design rzeczownik + grow czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When pushed, Stereolab's careful designs opened up and grew richer.

    Podobne kolokacje: